ประณามความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา

ประณามความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์ของแอดเวนตีสทุ่มเทให้กับชีวิตของผู้คนที่เปราะบางทั่วโลก เราได้เห็นครอบครัวที่หลบหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมียนมาร์ เด็กผู้หญิงถูกบังคับให้แต่งงานก่อนกำหนดในยูกันดา เด็กที่หิวโหยจนตายในมาดากัสการ์ ชุมชนยากจนที่สิ้นหวังในซีเรีย และละแวกใกล้เคียงทั้งหมดในบาฮามาส เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่เราได้เห็น—และต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง—ความไม่เท่าเทียมกัน ความยากจน ความหิวโหย และความสิ้นหวังในประเทศกำลังพัฒนากว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ความไม่เสมอภาคและความสิ้นหวังไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศ

กำลังพัฒนาเท่านั้น และพวกเราที่ ADRA ไม่สามารถจัดการกับความอยุติธรรมทั่วโลกได้อีกต่อไปหากไม่รับรู้ถึงความอยุติธรรมที่นี่ซึ่งเราอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

จอร์จ ฟลอยด์ ไม่สมควรตาย Ahmaud Arbery ไม่สมควรตาย บรีออนน่า เทย์เลอร์ไม่สมควรตาย ชีวิตอันมีค่าเหล่านี้เป็นเหยื่อรายล่าสุดของมรดกแห่งชาติของการเหยียดเชื้อชาติและความรุนแรง ซึ่งต่อต้านพวกเขาหรือตอบโต้พวกเขา ซึ่งได้อ้างชีวิตชาวแอฟริกันอเมริกันมากเกินกว่าจะนับได้ เราต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ามรดกแห่งความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาตินี้จะสิ้นสุดลงในขณะที่เรารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์

สหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อของคริสเตียน แต่สร้างขึ้นบนหลังของทาส ความขัดแย้งนั้นทำให้เราอับอายขายหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ และทำให้ทุกคนอับอายที่ไม่ออกมาพูดในนามของความเสมอภาคและความยุติธรรม

พวกเราที่ ADRA ขอวิงวอนให้ทุกคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนพิจารณาอย่างจริงจังและใคร่ครวญถึงถ้อยคำของ 1 โครินธ์ 12:26 ที่ว่า “หากอวัยวะหนึ่งทนทุกข์ อวัยวะทุกส่วนก็ทนทุกข์ด้วย”

เมื่อเพื่อนมนุษย์ของเราต้องทนทุกข์ พวกเราที่ ADRA ก็ต้องทนทุกข์

 เราทุกข์ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เราทนทุกข์เมื่อใครก็ตามถูกเลือกปฏิบัติเพราะสีผิวของพวกเขา เราทนทุกข์เพราะชีวิตมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า

ด้วยเหตุนี้จึงสำคัญมากที่เราต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเยซูที่ว่า “เราได้รักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านจงรักกันอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

ในฐานะหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนาคริสต์ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา สิทธิพิเศษของเราคือการรับใช้เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ เป็นเกียรติของเราที่ได้เป็นมือและเท้าของพระเยซูในโลกที่เจ็บปวด เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเป็นกระบอกเสียงแห่งความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และความรัก

ครึ่งหลังของ 1 โครินธ์ 12:26 กล่าวว่า “ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทุกส่วนก็ชื่นชมยินดีด้วย” บัดนี้ไม่ใช่เวลาชื่นชมยินดี แต่เป็นเวลาไว้ทุกข์และกล่าวโทษความอยุติธรรมที่ทำให้เราต้องโศกเศร้า

เราอธิษฐานขอให้คุณร่วมประณามความอยุติธรรมในขณะที่เราพยายามดำเนินการกับมัน จนกว่าทุกคนจะได้รับเกียรติเท่าเทียมกัน ไม่มีใครในอเมริกาสามารถชื่นชมยินดีได้

Credit : https://heylink.me/slotsod777 https://heylink.me/slotsod https://heylink.me/Ufabet-band https://heylink.me/hob168 https://heylink.me/baccarat666 https://heylink.me/Ufabet666win https://heylink.me/pokdeng-666 https://heylink.me/hilo-666 https://heylink.me/dummy-666 https://heylink.me/namtao-666 https://heylink.me/gaogae-666 https://heylink.me/666slotclub